Citizens.al

Faqja ëshë në ndërtim

Tremujori i parë i 2019: Tirana zgjeron sipërfaqen e lejeve të ndërtimit

Bazuar në të dhënat e fundit të INSTAT, qyteti i Tiranës vazhdon të ketë rritje të numrit të ndërtimeve dhe sipërfaqes së dhënë për leje ndërtimi. Në tremujorin e parë të vitit 2019 janë dhënë gjithsej 94 leje të ndërtimit miratuar për ndërtesa të reja. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018 në të cilin numërohen 65 leje të tilla, vihet re një rritje e konsiderueshme.

Sipërfaqja e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa të reja në Tiranë për tre muajt e parë të vitit 2019 shkon në 479.954 m2 e cila rezulton të jetë pesëfishuar krahasuar me po të njëjtën kohë të vitit 2018 që rezulton të jetë 103.507 m2.

Vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit miratuar për ndërtesa dhe punime inxhinierike për tremujorin e parë të vitit 2019 shkon në 17.678.507 lekë, nga 3.366.997 lekë në tremujorin e parë të vititi 2018 dhe 14.329.332 të përllogaritur në tremujorin e fundit të vitit 2018.

Po të krahasojmë tremujorët e parë nga viti 2015 deri në vitin 2019 vëmë re se ka një rritje të konsiderueshme të lejeve të ndërtimit në Tiranë. Në tremujorin e parë të vitit 2015 numëroheshin 11 leje ndërtimi; në tremujorin e parë të vitit 2016 ishin 18 leje ndërtimi; në tremujorin e parë të vitit 2017 numëroheshin 42 leje ndërtimi; në tremujorin e parë të vitit 2018 rezultonin 65 leje ndërtimi dhe në tremujorin e parë të vitit 2019 që janë 94 leje ndërtimi.


Ndërsa sa i përket sipërfaqeve të lejeve të ndërtimit në Tiranë dhe krahasimit të tyre me vitet e mëhershme vihet re një shumëfishim i tyre. Kështu, në tremujorin e parë të vitit 2015 sipërfaqja e lejeve të ndërtimit përllogaritej në 34.208 m2; në tremujorin e parë të vitit 2016 përllogaritej në 30.590 m2; në tremujorin e parë të vitit 2017 përllogaritej në 40.652 m2; në tremujorin e parë të vitit 2018 rezultonte në 103.507 m2 dhe së fundmi tremujori I parë I vitit 2019 në 479.954 m2.

Lejet dhe sipërfaqja e ndërtimeve në Shqipëri

Në tremujorin e parë të 2019 janë miratuar 245 leje ndërtimi për ndërtesa të reja. Krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2018, në të cilin janë dhënë 221 leje ndërtimi, ka një rritje prej 10.9%.

Sa i përket sipërfaqeve të lejeve të ndërtimit për ndërtesa të reja, në tremujorin e parë të 2019, ajo përllogaritet rreth 581.236 m2, duke shënuar një rritje prej 2.9 herë më shumë se tremujori i parë i vitit 2018 në të cilën sipërfaqja e lejeve të ndërtimit shkonte në 200.944 m2.


Sipas INSTAT vlera e përafërt e lejeve të ndërtimit të miratuar për ndërtesa dhe punime inxhinierike, në tremujorin e parë 2019 është 25.2 miliardë lekë, nga 10.2 miliardë lekë të miratuara në temujorin e parë të vitit 2018. Krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2018 tregohet se ka një rritje rreth 2.5 herë.

*Citizens Channel /E.K/

Regjistrohu në Buletin (Newsletter)

.

Të Fundit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *