Citizens.al

Faqja ëshë në ndërtim

Kush jemi?

Citizens Channel është një organizatë jo-qeveritare e cila ka për qëllim të promovojë zhvillimin e gazetarisë qytetare në Shqipëri dhe të fuqizojë zëra të përgjegjshëm qytetarë në përputhje me vlerat e një shoqërie gjithë pranuese, tolerancës dhe lirive dhe të drejtave të njeriut;

Fusha e veprimtarisë së Citizens Channel:

  • Të ofrojë praktika periodike trajnimi për gazetarinë online, televizion, raportim live, montazh video, audio prodhim, web media, blogosferë;
  • Të kontribuojë në edukimin dhe sensibilizimin e publikut për rëndësinë e mediave në ndërtimin dhe ruajtjen e një demokracie ligjore dhe funksionale;
  • Të promovojë nisma për afirmimin e të drejtave themelore të individëve dhe favorizimin e integrimit mediatik dhe social të kategorive në nevojë;
  • Të mbështesë me këshillim dhe teknikë mediatike nisma të ndryshme sociale nga komunitete dhe organizata jo fitimprurëse me akses të kufizuar mediatik;
  • Të zhvillojë dhe forcojë bashkëpunimin me partnerë, të tjera subjekte publike dhe private, institucione mediatike, institucione që ushtrojnë veprimtari social-kulturore apo që kanë qëllime të ngjashme dhe që i bashkon misioni dhe qëllimet;
  • Të këshillojë institucione publike e subjekte të tjerë për çështje të hartimit të politikave të ndryshme mediatike.
  • Të bashkëpunojë me grupet identitare për përmbushjen e qëllimit.

E drejta e autorit, termat dhe kushtet e përdorimit

Materialet e publikuara në hapësirën online të Citizens Channel janë në dispozicion të ri-publikimit nën licencën Creative Commons 4.0.

Jeni të mirëpritur të ri-publikojë materialin e krijuar nga Citizens Channel për qëllime jo tregtare, pa i ndryshuar, redaktuar apo shkurtuar përmbajtjen; Në çdo rast të publikimit ju lutem të përfshini shënimin:  “Ky material u botua fillimisht nga Citizens Channel”.

Për më shumë referojuni termave:

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

Regjistrohu në Buletin (Newsletter)

.

Të Fundit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *