Citizens.al

Faqja ëshë në ndërtim

Raporto shkeljen e të drejtave në punë!

Citizens Channel kërkon të dëgjojë rreth diskriminimit apo shkeljes së të drejtave në vendin e punës.

Për t’u bërë pjesë e raportimit tonë, ju ftojmë të plotësoni pyetësorin e mëposhtëm, që ka për qëllim të analizojë problemet që lidhen me punën jashtë orarit, pushimet vjetore, rastet e pushimeve të padrejta nga puna apo çdo shkelje të kontratës dhe Kodit të Punës.

Të dhënat e mbledhura nga pyetësori do të trajtohen me konfidencialitet dhe do të ndiqen më tej nga gazetarët tanë.

Për çdo informacion apo sinjalizim shtesë jeni të mirëpritur të na kontaktoni gjithashtu në adresën tonë e-mail citizenschannel@hotmail.com ose në rrjetet tona sociale Facebook dhe Twitter.

Pyetësori do të qëndroje i hapur deri më datën 31 dhjetor 2021.

Regjistrohu në Buletin (Newsletter)

.

Të Fundit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *