Citizens.al

Faqja ëshë në ndërtim

Denonco informalitetin në vendin e punës

Citizens Channel dëshiron të dëgjojë më shumë rreth problemeve të informalitetit në punë, mbi mospagimin e sigurimeve shoqërore.

Për t’u bërë pjesë e raportimit tonë, ju ftojmë të plotësoni pyetësorin e mëposhtëm.

Të dhënat e mbledhura nga pyetësori do të trajtohen me konfidencialitet dhe do të ndiqen më tej nga gazetarët tanë.

Për çdo informacion apo sinjalizim shtesë jeni të mirëpritur të na kontaktoni gjithashtu në adresën tonë të email-it citizenschannel@hotmail.com ose në rrjetet tona sociale Facebook dhe Twitter.

Pyetësori do të qendrojë i hapur deri më datë 2 mars 2023!

Regjistrohu në Buletin (Newsletter)

.

Të Fundit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *